Zaznacz stronę

Konferencja
NEUROSKOP 2019 w Warszawie

Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej
z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP

– QEEG w diagnostyce klinicznej: ADHD, depresja, zaburzenia lękowe schizofrenia

– ilościowa elektroencefalografia QEEG w planowaniu neurofeedbacku

– neuromarkery w psychiatrii

– spektroskopia bliskiej podczerwieni w diagnostyce

– wielokanałowa diagnostyka z wykorzystaniem HD-EEG i jej możliwości diagnozowania zlokalizowanych zaburzeń aktywności kory mózgowej

– monitorowanie efektów stymulacji, łączenie EEG z tDCS, TMS, fMRI

Program

W programie konferencji NEUROSKOP przewidziane są następujące bloki organizacyjne.

Rejestracja

Rejestracja zgłoszonych uczestników od godziny 8.00 przy sali S007 (parter, skrzydło S)

Po potwierdzeniu obecności oraz wpłaty na liście uczestników, uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Rejestracja niezgłoszonych i opłaconych wcześniej uczestników jest możliwa w razie wolnych miejsc.

Panele tematyczne

Początek godzina 9:00 – 40 minutowe wykłady (podzielone na bloki tematyczne) oraz 60 minutowe warsztaty.

Przerwa kawowa

Przewidziane są dwie przerwy kawowe – o godzinie 10:45 oraz 16:00.

Przerwa obiadowa

13.15 do 14.00 obiad w wydzielonej strefie obiadowej w Restauracji Kardamon (na parterze SWPS). Po okazaniu vouchera obiadowego będą mieli Państwo do wyboru posiłek mięsny lub wegetariański przewidziany dla uczestników konferencji oraz napój.

Prelegenci

Mateusz Rusiniak

Mateusz Rusiniak

Doktor nauk o zdrowiu, inżynier magister elektroniki

Zafascynowany neuroobrazowaniem. Swoją pracę naukową rozpoczął na studiach, w ramach współpracy między Politechniką Warszawską, a Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Po studiach kontynuował pracę w IFPS gdzie wraz z zespołem wdrożył technikę jednoczesnej rejestracji EEG-fMRI do praktyki naukowej. Wynikiem tej działalności są osiągnięcie naukowe takie jak praca doktorska, publikacje w prasie międzynarodowej oraz liczne wystąpienia na konferencjach naukowych. Na dalszym etapie kariery swoje zdolności rozwijał w GE Healthcare gdzie  wspierał badania naukowe i kliniczne realizowane w wiodących ośrodkach Europy Wschodniej. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą z pogranicza nauki i biznesu, w ramach której rozwija wielomodalnościowe narzędzia badawcze we współpracy z firmą BESA GmbH, których głównym celem jest przeniesienie osiągnięć naukowych do praktyki klinicznej.

 

 Rafał Nowak

Rafał Nowak

Doktor nauk biomedycznych

Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1998 roku, a doktorat z fizyki medycznej w 2003 roku na Uniwersytecie w Poznaniu – temat: Analiza aktywności bioelektrycznej mózgu u dzieci z padaczką. Wkrótce potem otrzymał stypendium podoktoranckie na Uniwersytecie w Barcelonie (Brainlab-Cognitive Neuroscience Research Group), gdzie prowadził badania nad aktywnością oscylacyjną mózgu ERP (P3 / MMN). W 2006 roku ukończył studia Master of Advanced Studies in Neuroscience na Uniwersytecie w Barcelonie, a w 2012 r. “Program rozwoju zarządzania” (PDG) w ESADE Business School (Barcelona). Od 2007 roku prowadził projekty badawcze dotyczące epilepsji, TBI i schizofrenii w Laboratorium MEG (Teknon Hospital, Barcelona). Był naukowcem na Uniwersytecie Hirosaki (Japonia), Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytecie w Barcelonie, a także pracował w przemyśle neuroobrazowania 4D (Sand Diego, USA) i neuroobrazowania funkcjonalnego (Barcelona, ​​Hiszpania). Jego zainteresowania badawcze obejmują neuroobrazowanie mózgu (MEG, EEG, fMRI) i stymulację mózgu. Obecnie jest głównym prowadzącym projektu H2020 STIPED, a ostatnio współautorem wytycznych dotyczących przezczaszkowej stymulacji elektrycznej prądem o niskim natężeniu (Clin., Neurophysiol, 2017).

 

Kristoffer Dahlslätt

Kristoffer Dahlslätt

Konsultant naukowy w Artinis

Obszar zainteresowań naukowych - neuronauka poznawcza.

 

Filip Postępski

Pracownik naukowy w Zakładzie Neuroinformatyki

Ukończył informatykę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Zakładzie Neuroinformatyki - w Instytucie Informatyki UMCS. Interesuje się elektroencefalografią i jej zastosowaniami. W pracy przede wszystkim wykorzystuje język Python.

 

Robert Kozłowski

Specjalista w dziedzinie QEEG i biofeedbacku, prezes Biomed Neurotechnologie

Paweł Krukow

Dr h. hum.

Neuropsycholog zainteresowany zaburzeniami poznawczymi występującymi w chorobach neuropsychiatrycznych, zwłaszcza schizofrenii i zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Zajmuje się badaniami zaburzeń w odniesieniu do modelu odłączenia zaburzeń psychicznych, stosując zaawansowe qEEG i ograniczone czasowo zadanie poznawcze opracowane w wersji komputerowej.