Zaznacz stronę

Konferencja
NEUROSKOP

Organizator / Biomed Neurotechnologie
26 października 2018 / godz: od 9.00 do 15.45

SWPS Warszawa / ul. Chodakowska 19/31

– aktualne zagadnienia dotyczące neuromodulacji i neuroobrazowania mózgu (tDCS, EEG)

– przegląd aktualnych badań

– aparaty do stymulacji tDCS, tACS

– 7 godzin wartościowych prelekcji i warsztatów

O konferencji

I Ogólnopolska Konferencja NEUROSKOP organizowana przez BIOMED NEUROTECHNOLOGIE inauguruje cykl konferencji poświęconych aktualnym zagadnieniom neuromodulacji i neuroobrazowania mózgu.

Lokalizacja

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie
Aula S302 na III piętrze – zobacz mapkę

SWPS

Opłata

Opłata rejestracyjna wynosi 70 zł i zawiera:

  • udział w wartościowych prelekcjach i wykładach (7 prelegentów, w tym wykładowcy międzynarodowi)
  • przerwę kawową (kawa, herbata, woda
    i ciasteczka)
  • voucher na obiad (posiłek jednodaniowy mięsny lub wegetariański do wyboru, kompot)
    w Restauracji Kardamon na terenie SWPS (parter)
  • materiały informacyjne konferencji

Jak uiścić opłatę rejestracyjną?

Opłatę prosimy przesłać na konto po otrzymaniu emaila potwierdzającego rejestrację.

Dane do przelewu (do skopiowania do przelewu):
BIOMED NEUROTECHNOLOGIE Sp. z o.o. sp.k.
ul. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław
nr konta: 23 1140 2017 0000 4002 0682 3217

W tytule przelewu proszę wpisać: NEUROSKOP,
imię i nazwisko uczestnika, nazwa placówki.

Jeśli potrzebują Państwo faktury lub potwierdzenie płatności prosimy o email o temacie „potwierdzenie płatności”: konferencje@biomed.org.pl

Parking

Miejsca parkingowe na parkingu SWPS – opłata parkingowa 4 zł za 9 h postoju do uiszczenia
w parkometrze.
Gdyby potrzebowali Państwo zagwarantowanego miejsca parkingowego, prosimy o zgłoszenie tego
do dnia 15-go października 2018 roku
na adres: konferencje@biomed.org.pl

Rezygnacja z uczestnictwa
w konferencji

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji prosimy zgłosić e-mailem z tematem REZYGNACJA NEUROSKOP: konferencje@biomed.org.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
a) rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją – koszty manipulacyjne wynoszą 10%, rezygnacja zgłoszona
od 29 do 15 dni przed konferencją – koszty manipulacyjne wynoszą 35%

b) rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją
– uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

Program

W programie konferencji NEUROSKOP przewidziane są następujące bloki organizacyjne.

Rejestracja

Rejestracja zgłoszonych uczestników od godziny 8.00 przy auli nr S303 (III piętro).

Po potwierdzeniu obecności oraz wpłaty na liście uczestników, uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Rejestracja niezgłoszonych i opłaconych wcześniej uczestników jest możliwa w razie wolnych miejsc.

Panele tematyczne

Początek godzina 9.00 – 30 i 45 minutowe wykłady/prelekcje podzielone na bloki.

Przerwa kawowa

Przewidziana jest 1 przerwa kawowa o godz. 10.30. Cafe bar będzie dostępny przed aulą S302 od godziny 8.00 do 13.00

Przerwa obiadowa

13.00 do 13.45 obiad w wydzielonej strefie obiadowejw Restauracji Kardamon (na parterze SWPS). Po okazaniu vouchera obiadowego będą mieli Państwo do wyboru posiłek mięsny lub wegetariański przewidziany dla uczestników konferencji oraz napój.

Prelegenci

Katarzyna Świątkowska–Wróblewska

Katarzyna Świątkowska–Wróblewska

Specjalista neurochirurg z dwudziestoletnim doświadczeniem neurochirurgicznym.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (rocznik 1998). Zainteresowana neuroonkologią ukończyła staż podyplomowy (1999 r.) w Dolnośląskim Centrum Onkologii, od 2000 r. zatrudniona w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł: specjalisty neurochirurgii.
dr Goran Lantz

dr Goran Lantz

Senior Scientist at Electrical Geodesic Inc

Dr Goran Lantz jest cenionym naukowcem zatrudnionym w Electrical Geodesic Inc. Ma za sobą ponad 52 publikacje. Specjalizuje się w dziedzinie obrazowania źródła EEG o wysokiej gęstości w badaniach klinicznych. Jego prelekcja będzie poświęcona tematowi obrazowania mózgu w warunkach klinicznych.

EGI jest wiodącą firmą neurodiagnostyczną zajmującą się technologią medyczną. Firma która opracowuje produkty wykorzystywane do badania ludzkiego mózgu. Produkty EGI są wykorzystywane do badań neurologicznych na prestiżowych uniwersytetach i szpitalach na całym świecie i są coraz częściej przyjmowane jako opłacalna i przyjazna dla pacjenta kliniczna neurodiagnostyczna platforma. Podstawowa technologia EGI, Geodezyjne EEG, zapewnia nieinwazyjne obrazowanie aktywności mózgu o wysokiej rozdzielczości i jest wykorzystywana do badania szerokiego zakresu zaburzeń mózgu, w tym epilepsji, autyzmu, udaru mózgu, urazowego uszkodzenia mózgu i zaburzeń snu.

dr Rafał Nowak

dr Rafał Nowak

Menadżer w Neuroelectrics.

Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1998 roku, a doktorat z fizyki medycznej w 2003 roku na Uniwersytecie w Poznaniu – temat: Analiza aktywności bioelektrycznej mózgu u dzieci z padaczką. Wkrótce potem otrzymał stypendium podoktoranckie na Uniwersytecie w Barcelonie (Brainlab-Cognitive Neuroscience Research Group), gdzie prowadził badania nad aktywnością oscylacyjną mózgu ERP (P3 / MMN). W 2006 roku ukończył studia Master of Advanced Studies in Neuroscience na Uniwersytecie w Barcelonie, a w 2012 r. “Program rozwoju zarządzania” (PDG) w ESADE Business School (Barcelona). Od 2007 roku prowadził projekty badawcze dotyczące epilepsji, TBI i schizofrenii w Laboratorium MEG (Teknon Hospital, Barcelona). Był naukowcem na Uniwersytecie Hirosaki (Japonia), Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) i Uniwersytecie w Barcelonie, a także pracował w przemyśle neuroobrazowania 4D (Sand Diego, USA) i neuroobrazowania funkcjonalnego (Barcelona, ​​Hiszpania). Jego zainteresowania badawcze obejmują neuroobrazowanie mózgu (MEG, EEG, fMRI) i stymulację mózgu. Obecnie jest głównym prowadzącym projektu H2020 STIPED, a ostatnio współautorem wytycznych dotyczących przezczaszkowej stymulacji elektrycznej prądem o niskim natężeniu (Clin., Neurophysiol, 2017).
Joanna Budzisz

Joanna Budzisz

dr inżynier Wydział Elektryczny»Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

Absolwentka Wydziału Elektrycznego na Politechnice Wrocławskiej, od 2012 roku posiada dyplom doktora nauk technicznych
z dziedziny elektrotechniki. Na co dzień pracuje ze studentami prowadząc zajęcia z Bezpieczeństwa elektrycznego, Diagnostyki urządzeń elektrycznych, Laboratorium z elektrycznych urządzeń odbiorczych oraz prowadzi autorski wykład o nowoczesnych aparatach elektrycznych. W pracy naukowej zajmuje się przepięciami i przetężeniami generowanymi przez łączniki próżniowe
na średnim napięciu podczas procesów łączeniowych, a także oddziaływaniem prądu i pola elektromagnetycznego na ciało ludzkie w tym także metodą tDCS oraz TMS od strony sprzętowej, nie rehabilitacyjnej. Ostatnie publikacje: Budzisz J., Szczepanowski R., Kruk P., Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka, Przegląd Elektrotechniczny. 2017, R. 93, nr 4, s. 42-45,
Witold Tomasz

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa) i psychoterapeuta. Certyfikowany neuroterapeuta z zakresu mikropolaryzacji mózgu oraz certyfikowany trener Biofeedback EEG (neurofeedback) i GSR w zastosowaniach klinicznych.

W swojej praktyce zajmuję się psychoterapią dorosłych, młodzieży i z powodzeniem wykorzystuję terapie tDCS u osób cierpiących na depresje, zaburzenia lękowe oraz w terapii dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, ADHD, a także u pacjentów z problemami funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych)
Katia Krane

Katia Krane

Specjalista ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie Philips Neuro.

Absolwentka University of Oregon w USA. Ma doświadczenie w psychologii i fizjologii człowieka. Prowadziła badania HD EEG w laboratorium elektrofizjologii mózgu. Badania koncentrowały się na neuropsychologii i psychologii klinicznej, w tym w emocjonalnych procesach w populacjach dysocjacyjnych. Oraz wpływie wczesnego postrzegania wzrokowego na reakcje behawioralne. Obecnie jest częścią zespołu Philips Neuro, gdzie współpracuje z naukowcami i klinicystami nad integracją HD EEG w ich pracy.
Dariusz Tuchowski

Dariusz Tuchowski

Psycholog i terapeuta w firmie BIOMED.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – kierunek organizacja i zarządzanie. W roku 2000 jako jeden z pierwszych w Polsce zorganizował warsztat dla lekarzy i psychologów na temat możliwości wykorzystania metody Biofeedback w terapii ADHD, ADD, dysleksji, a także w terapii osób dorosłych. Początkowo jego zainteresowania, z racji zatrudnienia na stanowisku psychologa wojskowego, obejmowały zagadnienia stresu i radzenia sobie, a także wykorzystania metody Biofeedback w terapii żołnierzy cierpiących na chroniczny stres po powrocie z misji wojskowych.
Obecnie szczególnie zajmuje się problematyką lęku i depresji oraz wykorzystaniem w terapii oprócz EEG Biofeedback również tDCS- urządzenia do przezczaszkowej stymulacji prądem stałym o niskim natężeniu. We współpracy z Centrum Biomed prowadzi zarówno terapię, jak i szkolenia z metody Biofeedback.
Uczestnik konferencji BFE (warsztaty prowadzone przez E. Korenmana HEG Biofeedback, Lubara QEEG, diagnoza i terapia).

Kontakt

BIOMED NEUROTECHNOLOGIE Sp. z o.o. sp.k.

ul. Armii Krajowej 2 lok. 7 / 50-541 Wrocław

(71) 336 10 36
+48 693 396 774
konferencje@biomed.org.pl
biomed.org.pl

Kontakt do komórki organizacyjnej konferencji

Ewa Bocheńska
+48 694 452 488
e.bochenska@biomed.org.pl