Abstrakt*pole wymagane

Kilka informacji o przygotowaniu abstraktów:

  • abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać do dnia 15 września 2019 r.,
  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
  • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
  • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.