Zaznacz stronę

Konferencja
NEUROSKOP 2019

Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej
z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP

– QEEG w diagnostyce klinicznej: ADHD, depresja, zaburzenia lękowe schizofrenia

– ilościowa elektroencefalografia QEEG w planowaniu neurofeedbacku

– neuromarkery w psychiatrii

– spektroskopia bliskiej podczerwieni w diagnostyce

– wielokanałowa diagnostyka z wykorzystaniem HD-EEG i jej możliwości diagnozowania zlokalizowanych zaburzeń aktywności kory mózgowej

– monitorowanie efektów stymulacji, łączenie EEG z tDCS, TMS, fMRI

NEUROSKOP 2019
25 października 2019r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEUROSKOP 2019 organizowana przez BIOMED NEUROTECHNOLOGIE to kolejna odsłona konferencji poświęconej aktualnym zagadnieniom neuroobrazowania i neuromodulacji mózgu.

Tematem przewodnim będą nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej
z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP.

Zapraszamy wykładowców, naukowców i praktyków do zgłaszania czynnego uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 15.09.2019 r. na adres:
konferencje@biomed.org.pl

Cennik

Rejestracja

Informacje o opłatach:

 • Wczesna rejestracja
  do 25 września 2019 r.
  CENA: 80 zł
 • Rejestracja
  26 września – 23 października 2019 r.
  CENA: 100 zł
 • Studenci
  niezależnie od terminu rejestracji
  CENA: 40 zł

Kilka informacji o przygotowaniu abstraktów:

 • abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać do dnia 15 września 2019 r.,
 • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
 • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
 • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
 • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Kontakt

BIOMED NEUROTECHNOLOGIE Sp. z o.o. sp.k.

ul. Armii Krajowej 2 lok. 7 / 50-541 Wrocław

(71) 336 10 36
+48 693 396 774
konferencje@biomed.org.pl
biomed.org.pl

Kontakt do komórki organizacyjnej konferencji

Ewa Bocheńska
+48 694 452 488
e.bochenska@biomed.org.pl