Zaznacz stronę

Konferencja
NEUROSKOP 2019

Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej
z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP

– QEEG w diagnostyce klinicznej: ADHD, depresja, zaburzenia lękowe schizofrenia

– ilościowa elektroencefalografia QEEG w planowaniu neurofeedbacku

– neuromarkery w psychiatrii

– spektroskopia bliskiej podczerwieni w diagnostyce

– wielokanałowa diagnostyka z wykorzystaniem HD-EEG i jej możliwości diagnozowania zlokalizowanych zaburzeń aktywności kory mózgowej

– monitorowanie efektów stymulacji, łączenie EEG z tDCS, TMS, fMRI

NEUROSKOP 2019
Już jesienią!

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEUROSKOP jest organizowana przez 
BIOMED NEUROTECHNOLOGIE. To kolejna odsłona cyklu konferencji poświęconych aktualnym zagadnieniom neuromodulacji i neuroobrazowania mózgu.

Tematem przewodnim będą nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej
z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP.

Zapraszamy wykładowców, naukowców i praktyków do zgłoszenia czynnego uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 15.08.2019 r. na adres:
konferencje@biomed.org.pl

Rejestracja

Formularz rejestracji wystąpień dostępny już wkrótce!

Kilka informacji o przygotowaniu abstraktów:

  • abstrakty wystąpień ustnych należy zgłaszać do dnia 15 sierpnia 2019 r.,
  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
  • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
  • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne.

Kontakt

BIOMED NEUROTECHNOLOGIE Sp. z o.o. sp.k.

ul. Armii Krajowej 2 lok. 7 / 50-541 Wrocław

(71) 336 10 36
+48 693 396 774
konferencje@biomed.org.pl
biomed.org.pl

Kontakt do komórki organizacyjnej konferencji

Ewa Bocheńska
+48 694 452 488
e.bochenska@biomed.org.pl